Asfaltsmaterial

Vi tillverkar vägasfalt för permanenta lagningar av asfaltskador. Potmix reparationsasfalter används till alla typer av asfaltarbeten.

POTMIX ASPHALT A8

POTMIX ASPHALT REPAIR

POTMIX ASPHALT HARDTOP

POTMIX ASPHALT REACTIVE

POTMIX ASPHALT MASTIC

POTMIX AC

POTMIX ASPHALT PRIMER

POTMIX ASPHALT SEALANT

POTMIX ASPHALT RELEASE

POTMIX ASPHALT CLEANER

POTMIX ASPHALT MINI-PATCH