Asfaltsmaterial

Vi tillverkar vägasfalt för permanenta lagningar av asfaltskador. Potmix reparationsasfalter används till alla typer av asfaltarbeten.

POTMIX ASPHALT BIO 50

POTMIX ASPHALT REACTIVE

POTMIX ASPHALT REPAIR

POTMIX ASPHALT HARDTOP

POTMIX ASPHALT MASTIC

POTMIX ASPHALT A8

POTMIX AC

POTMIX ASPHALT MASTIC FLEX

POTMIX ASPHALT MASTIC ULTRA THIN

POTMIX ASPHALT PRIMER

POTMIX ASPHALT SEALANT

POTMIX CRACK & JOINT TAPE

POTMIX ASPHALT RELEASE

POTMIX ASPHALT CLEANER

POTMIX ASPHALT MINI-PATCH