OM POTMIX

Vad gör Potmix?

Potmix Products tillverkar specialasfalter, samt hyr och säljer asfaltmaskiner på den Europeiska anläggningsmarknaden. Vi är ett familjeföretag startat 2004 med tillverkning på vårt asfaltverk i Kungsör. Våra kunder är entreprenörer, kommunala- och statliga bolag, fastighetsbolag, samt bygghandeln.

Vi väljer att använda lokala råvaror och leverantörer i största mån och som tillverkare har vi full kontroll på hela tillverkningsprocessen – från valet av stenmaterial till paketering av produkten på pallen som ska till kund. Som tillverkare styr vi även produktionen baserat på efterfrågan; detta gör att vi alltid kan skicka det färskaste materialet till våra kunder för bästa resultat vid utläggning. Vi arbetar aktivt med en miljömedveten profil som speglar sig i användandet av lokala råvaror och ett antal lösningsmedelsfria produkter.