Asfaltsmaterial

Vi tillverkar vägasfalt för permanenta lagningar av asfaltskador. Potmix reparationsasfalter används till alla typer av asfaltarbeten och kräver inga speciella maskiner eller tidigare erfarenhet av asfaltläggning.

Läs mer om våra asfaltslösningar

Asfaltsmaskiner

Vi säljer och hyr ut maskiner till entreprenörer som arbetar med anläggning och vägunderhåll. Kontakta oss gärna för information om marknadens smidigaste maskineri & material lösningar.

Läs mer om våra asfaltsmaskiner

Asfaltsmaterial

Vi tillverkar vägasfalt för permanenta lagningar av asfaltskador. Potmix reparationsasfalter används till alla typer av asfaltarbeten och kräver inga speciella maskiner eller tidigare erfarenhet av asfaltläggning.

Läs mer om våra asfaltslösningar

Asfaltsmaskiner

Vi säljer och hyr ut maskiner till entreprenörer som arbetar med anläggning och vägunderhåll. Kontakta oss gärna för information om marknadens smidigaste maskineri & material lösningar.

Läs mer om våra asfaltsmaskiner

Asfaltsmaterial

ASPHALT REACTIVE

Reactive är marknadens mest hållbara och slitstarkaste kallasfalt. Stelnar omgående.

ASPHALT REPAIR

Repair är den flexibla vägasfalten för mindre asfaltlagningar.

ASPHALT HARDTOP

Hardtop är vägasfalten för reparationer av vägens slitlager.

ASPHALT SEALANT

Sealant är en asfaltemulsion för försegling av asfaltytor.

ASPHALT AC

AC asfalt är granulerat ABT för uppvärmning i Asphalt Boiler.

LÄS MER

Asfaltsmaskiner

ASPHALT BOILER

Asphalt Boiler används för uppvärming och omrörning av gjutasfalt, varmasfalt och varma förseglingsmassor.

ASPHALT HOTBOX

Asphalt Hotbox är en uppvärmningsbar behållare med utmatningskruv för varmasfalt och Asphalt A8.

ASPHALT PRIMER SPRAYER

Den perfekta handsprutan för mindre anläggningsjobb.

ASPHALT BURNER

Högeffektiv handbrännare i titanium för de tuffaste asfaltarbeten.

ASPHALT TAMPER

Praktisk handstamp för kompaktering med ergonomisk design som skonar användarens handleder.

LÄS MER