POTMIX ASPHALT MASTIC FLEX

POTMIX ASPHALT MASTIC FLEX

Mastic Flex är en gjutasfaltmastix med hög halt av polymermodifierad bindemedel för ett hårt och tätt resultat men med viss flexibilitet för att
motverka sprickbildning. Produkten är speciellt anpassad till det Nordiska klimatets temperatursvängningar. Den passar utmärkt till lagning av diverse asfaltskador där hög belastning och utnötning förekommer. Mastic Flex är helt VOC/lösningsmedelsfri!

Levereras i 20 kg säckar.

För mer information och offertförfrågan, var god kontakta oss!

Produktblad:

Varublad – Svenska

Säkerhetsdatablad:

Säkerhetsdatablad – Svenska