POTMIX ASPHALT MASTIC ULTRA THIN

POTMIX ASPHALT MASTIC ULTRA THIN

Asphalt Mastic Ultra Thin är en polymer modifierad gjutasfaltmastix speciellt lämpad för lagning av mycket tunna ytor där hög belastning och utnötning förekommer. Produkten har god brottgräns (> 1.1 N/mm2), vidhäftningsförmåga och kräver ingen grusning efteråt (friktionsvärde SRT 63). Dess användningsområden är bland annat krackelerade ytor och spricklagning. Kornstorleken är bara 0-2 mm och asfalten läggs ut tunt med en skridlåda. Asphalt Mastic Ultra Thin är helt VOC/lösningsmedelsfri!

Levereras i 20 kg säckar.

För mer information och offertförfrågan, var god kontakta oss!

Produktblad:

Varublad – Svenska

Säkerhetsdatablad:

Säkerhetsdatablad – Svenska